• View All Messages
  • Series
  • Date
  • Scripture
  • Speaker
  • Topic
or filter by

Sun, Aug 07, 2022

Jeremiah 7:1-15

Teacher: Dave Myers Scripture: Jeremiah 7:1-15

Wed, Aug 03, 2022

Matthew 5:1-10

Teacher: Gary Martin Scripture: Matthew 5:1-10

Sun, Jul 31, 2022

Mark 14:51-72

Teacher: Pastor Jim Scripture: Mark 14:51-72

Wed, Jul 27, 2022

Proverbs 21:1-31

Teacher: Pastor Jim Scripture: Proverbs 21:1-31

Sun, Jul 24, 2022

Mark 14:27-50

Teacher: Pastor Jim Scripture: Mark 14:27-50

Wed, Jul 20, 2022

Proverbs 17:1-20:11

Teacher: Pastor Jim Scripture: Proverbs 17:1-20:11

Sun, Jul 17, 2022

Mark 14:1-26

Teacher: Pastor Jim Scripture: Mark 14:1-26

Wed, Jul 13, 2022

Philemon

Teacher: Pastor Jim Scripture: Philemon 1:1-25

Sun, Jul 10, 2022

Mark 13:14-37

Teacher: Pastor Jim Scripture: Mark 13:14-37

Wed, Jul 06, 2022

Proverbs 15:1-16:33

Teacher: Pastor Jim Scripture: Proverbs 15:1-16:33